Vid Ugnens fågelskyddsområde mot Klase fiskeläger


Badstranden vid Rullen i norr mot Eksta


Klase fiskeläge


Gravfältet vid Snoder


BoRums camping


Badstranden vid Kvarnåkershamn i söder


Mästermyrkanalen


Församlingshemmet i den gamla folkskolan


Kyrkan


Hembygdföreningens Änge vid Bosarve


Skeppssättningar, husgrunder och gravfält vid Braidfloar, Bosarve