Pa tal um tjocke, sa Tofftén
av Erik Olsson
ur "Mänskar u pasjasar"

En av Erik Olssons pasjasar:

Pa tal um tjocke, sa den gamle skepparn Tofftén från Sproge på jakten Thiodor. Vor var pa vag till Ljaugarn u de var staur tjocke. Sorken styrde u ja lag ner äi kajuten u sivde. Da kummar sorken ner u ruskt äi mi u skreede: Skipparn, ja tyckar de braular nåt äi lä. U ja hant bäre upp äi kappen så sat vör uppe äi Klaudeleins grindhule pa Ljaugarn!