Sproge folkskola


Karl August Hemmander 70 år 1932.

Sproge folkskola 1907
Lärare: Karl August Hemmander och Alma Hemmander
Tredje raden från vänster:
Emil Andersson 
Olof Göransson
Jakob Pettersson
Jakob Jakobsson
Ernst Pettersson
Artur Hemmander
Artur Olofsson 
Bror-Arvid Melin
Andra raden från vänster:
Emilia Jakobsson
Anna Havdelin
Agnes Johansson
Ester Johansson
Anna Mattsson
Hedvig Havdelin
Ester Pettersson
Hedvig Jakobsson
Nedre raden från vänster:
Vilhelm Engström
Edmund Larsson
Gustaf Jakobsson
Fridolf Engström
Erik Hemmander
Ingegerd Hemmander
Nanny Göransson
Alfhild Olofsson
Maria Hansson
Elsa Hägg
Alma Jakobsson