Släktarbeten utförd av…
Ingrid Tibblin
Gunnar F. Jonsson
Thomas Holmberg
Samtal/E-post med ...
 
Torsten Molin
Ingegerd Molin
Kerstin Molin
Anne-Marie Egerö (Funke)


Övriga källor…

 
SVAR Svenskarkivinformation
Landsakivet i Visby
Länsbibioteketet i Linköping
Stadsarkivet i Stockholm