Präster i släkten

Jonas Austrelius, 1627-1692

Präst i Östra Stenby (E)

Stephan Wikegren Andersson, -1683

Varit Slottspräst i Visby slott. Pastor i Sanda från 1682

Anders Wikegren Stephansson, 1666-1730

Komminister i Lojsta. Kyrkoherde i Fardhem från 1710

Johannes Siltberg, 1920

Johannes Siltberg föddes i Skänninge den 19/10 1920. Fastän född på fastlandet är han i hög
grad gotlänning, med gotländska föräldrar, köpmannen Emil Siltberg och hans hustru Berta
Stenström, bosatta i Klinte till sin död. Som sextonåring for Johannes Siltberg till Uppsala efter
studier vid Fjellstedtska skolan blev han student i Uppsala 1943. Teol fil examen avlade han
1946, teol kandidatexamen och praktiska prov 1952, och så prästvigdes han i Visby den 21
december 1952. Sitt första missiv fick han till Sjonhem och Viklau, varefter han i juni 1953
förordnades som vice komminister i Vamlingo och Sundre. När kyrkoherdetjänsten i Öja pastorat
efter Fridolf Terneus avflyttning blivit ledig vid årskiftet 1958-1959, sökte Johannes Siltberg den,
och blev vald. Han tillträdde den 1 maj 1959 och stannade i Öja till sin pensionering den 1
oktober 1985. Som emeritus bosatte han sig först i Siljansnäs och sedan augusti 1986 har han
och hustru Maj-Lis och sonen Mats varit bosatta i Maj-Lis födelseförsamling Leksand.
(ur Boken om Vamlingbo och Sundre)